Transportation Sector
Saskatchewan
Table 34: Passenger Light Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passenger Light Truck Energy Use (PJ) 15.0   22.8 24.1 20.8 24.7 26.5 25.3 27.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 14.1   22.2 23.6 19.0 22.8 24.5 23.2 27.3
Diesel Fuel Oil 0.9   0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. 1.4 1.5 1.6 1.7 n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 93.9   97.6 98.1 91.3 92.4 92.7 92.0 98.8
Diesel Fuel Oil 5.7   2.3 1.8 1.8 1.3 1.2 1.1 1.1
Ethanol n.a.   n.a. n.a. 6.8 6.2 6.1 6.8 n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Activity
Passenger-kilometres (millions) 5,383   8,751 9,351 8,153 9,929 10,751 10,363 11,458
Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.79   2.60 2.58 2.55 2.49 2.46 2.44 2.41
Passenger Light Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 1.1   1.6 1.6 1.4 1.7 1.8 1.7 1.9

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 1.0   1.5 1.6 1.3 1.5 1.6 1.6 1.8
Diesel Fuel Oil 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ethanol n.a.   n.a. n.a. 0.1 0.1 0.1 0.1 n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 93.9   97.5 98.0 91.3 92.4 92.7 92.1 98.8
Diesel Fuel Oil 5.8   2.4 1.9 1.9 1.4 1.2 1.2 1.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. 6.7 6.1 6.0 6.7 n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   68.5 68.2 67.8 67.5 67.3 67.0 67.1